Facturatiediensten

Tijd vrijmaken en sneller betaald krijgen

Factuurservice

Het beheren van klantenfacturen kan veel tijd kosten en al helemaal als de betaling betaling een vertraging oploopt. De dienst facturatie is een dienst waarmee we uw volledige factuurbeheer systematiseren, van de registratie van betalingen en de distributie van betalingsherinneringen tot het verzorgen van eventuele invorderingsprocedures. Eenvoudig en effectief, zodat u zich kan focussen op uw core business en groei van uw onderneming.

Herinneringsservice

Ervoor zorgen dat facturen op tijd betaald worden, betekent vooral: goede procedures aanhouden voor de betalingsherinneringen. We kunnen u ook helpen bij het effectiever maken van uw betalingsherinneringen, zodat de facturen op tijd betaald worden. U bent daarbij de afzender en degene die de relatie heeft met de klant en wij regelen alleen het administratieve gedeelte.