Van kredietbeoordeling en huurovereenkomsten tot betaalde huur

Als u werkzaam bent in de vastgoedsector kunt u bij ons terecht voor ondersteuning met huurovereenkomsten (kredietbeoordeling en opstellen van huurovereenkomsten), huurnota's (ook aanmaningen), incassovorderingen en monitoring van betalingen, juridische procedures via de gerechtsdeurwaardersinstantie, districtsrechtbanken en rechtbanken voor huurgeschillen, betekening en, als dat nodig mocht blijken, uitzetting en gedwongen verkoop.

Maatwerkoplossingen

Samen met u komen we tot een maatwerkoplossing, kijkend naar de manier waarop u met uw huurders wilt werken en rekening houdend met factoren als de woonwijk, de hoogte van de schuld of de eerdere betalingspatronen. Wij zijn gespecialiseerd in de vastgoedsector en hebben een uitgebreide ervaring als het gaat om de aanpak van dit soort gevallen. Wij zullen voortdurend in nauw overleg blijven met u en uw huurders om
er zo effectief mogelijk voor te zorgen dat u uw geld terugkrijgt.

U kunt altijd rechtstreeks bij ons terecht voor ondersteuning, advies en training voor alle onderdelen waar u in de vastgoedsector mee te maken hebt, zonder dat u gebruik hoeft te maken van omwegen met onnodige tussenpersonen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!