03 303 24 60

Mocht u vragen hebben of wensen te reageren, kunt u uw dossier online via Plan & Pay raadplegen of ons telefonisch of per mail contacteren:

+32 (0)9 298 26 02

backoffice@alektumgroup.be

Debt purchase (Aankoop van vorderingen)

Schakel ons in

Debt purchase (Aankoop van vorderingen)

Onmiddellijk gegarandeerde cashflow.

Verbeter uw balanspositie

Onbetaalde facturen wegen zwaar door op de balans van uw bedrijf. De opvolging is tijdrovend en het kostenplaatje ligt in verhouding tot de eigenlijke vordering vaak hoger. Met uw vorderingen heeft u een groot onbenut potentieel in handen voor meer cashflow. Wij kopen de opeisbare vordering op en u ontvangt meteen het geld.

Alektum Group neemt de vorderingen van u over tegen een percentage van de nominale waarde, afhankelijk van de kwaliteit van de vordering. Het soort verkoopproces, éénmalig (one shot) of op geregelde tijdstippen (forward flow), bepaalt u zelf. Alsook het moment van verkoop, na uw intern dunning proces of na de minnelijke invordering, wordt door u bepaald. Alektum Group biedt ook hierin een partnership met de verkopende partij. Door een goed contact, vlotte procedures en duidelijke contractuele afspraken.

Door uw verkoop van vorderingen aan Alektum Group nemen wij het risico over en innen we de schuld voor eigen rekening. Maar, ook binnen dit invorderingsproces staan uw imago en uw klantrelatie centraal. U verkoopt immers uw vorderingen, niet uw relatie met de klant.

Wees dus zorgvuldig bij het kiezen van uw zakelijke partners. Uw bescherming, daar gaat het om bij de unieke basisaanpak van Alektum Group: onze ambitie is dat u als partner uw geld ontvangt terwijl de relatie met úw klant ook behouden blijft. Bij onze procedures en zorgvuldige processen bij de aankoop van vorderingen is de focus heel duidelijk: u moet een goede relatie blijven behouden met de betrokken klanten.

Uw voordelen?

  • Onmiddellijke cashflow
  • Verbetering van balanspositie
  • Verdwijnen debiteurenrisico
  • Behoud van imago en klantrelatie door een sociaal verantwoord credit management
Naar bovenkant pagina