Doe het volgende

Ons advies is altijd om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Als u bezwaren hebt met betrekking tot een specifiek dossier, bijvoorbeeld als u vindt dat u om welke reden dan ook geen betaling verschuldigd bent, moet u in eerste instantie contact opnemen met de dossierbeheerder die vermeld staat op de brief die u van ons hebt ontvangen.

U kunt bezwaren tegen een vordering ook indienen via onze klantensite: Plan & Pay.

Het is belangrijk dat u bij het indienen van een klacht duidelijk en tot in detail beschrijft wat er gebeurd is. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn en vermeld altijd de volgende gegevens:

  • Uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Uw dossiernummer en/of burgerservicenummer (als de klacht betrekking heeft op een dossier bij ons)
  • Om welke reden bent u het er niet mee eens?
  • Waarom vindt u dat iemand bij Alektum Group een fout heeft gemaakt?
  • Wanneer heeft het incident zich voorgedaan en op welke manier kwam het contact tot stand (brief, telefoon, e-mail)?

Wat gebeurt er nu?

Alle klachten worden behandeld volgens een speciale klachtenprocedure. Uw klacht zal daarom snel en objectief worden onderzocht door iemand die niet vanaf het begin bij de zaak was betrokken en wij zullen contact met u opnemen zodra het onderzoek is afgerond.

Persoonsgegevens

Door het indienen van een klacht bij ons gaat u ermee akkoord dat Alektum Group AB de persoonsgegevens gebruikt die u met het formulier hebt ingediend. Het gaat hierbij om de gegevens die betrekking hebben op het dossier. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan de betrokken schuldeisers en overheidsinstanties en kunnen aan onze lopende dossiers worden toegevoegd. U hebt het recht om één keer per jaar na een schriftelijk verzoek daartoe een overzicht te ontvangen van uw persoonsgegevens die door ons worden behandeld. Als u onjuiste informatie aantreft, kunt u contact met ons opnemen om deze te laten corrigeren. Alektum Group AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.