Doe het volgende

Ons advies is altijd om eerst contact op te nemen met onze klantenservice. Als u bezwaren hebt met betrekking tot een specifiek dossier, bijvoorbeeld als u vindt dat u om welke reden dan ook geen betaling verschuldigd bent, moet u in eerste instantie contact opnemen met de dossierbeheerder die vermeld staat op de brief die u van ons hebt ontvangen.

Het is belangrijk dat u bij het indienen van uw vraag duidelijk en tot in detail beschrijft wat er gebeurd is. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn en vermeld altijd de volgende gegevens:

  • Uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
  • Uw dossiernummer 
  • Om welke reden bent u het er niet mee eens?

Wat gebeurt er nu?

Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail.

Persoonsgegevens

Door het indienen van een klacht bij ons gaat u ermee akkoord dat Alektum Group AB de persoonsgegevens gebruikt die u met het formulier hebt ingediend. Het gaat hierbij om de gegevens die betrekking hebben op het dossier. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan de betrokken schuldeisers en overheidsinstanties en kunnen aan onze lopende dossiers worden toegevoegd. U hebt het recht om één keer per jaar na een schriftelijk verzoek daartoe een overzicht te ontvangen van uw persoonsgegevens die door ons worden behandeld. Als u onjuiste informatie aantreft, kunt u contact met ons opnemen om deze te laten corrigeren. Alektum Group AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens.