Over de incassoprocedure

Waarom stuurt Alektum mij een brief?

U heeft uw factuur niet op tijd betaald bij één van onze opdrachtgevers. Deze schakelt ons in om ervoor te zorgen dat u alsnog uw factuur betaalt.

Ik heb een brief van Alektum gekregen. Wat moet ik nu doen?

Door het betalen van onze aanmaning voorkomt u een dure procedure in het vervolgtraject. Als u echt niet kunt betalen, neem dan contact met ons op. Wij stellen u graag een afbetalingsplan voor.

Waarom worden er extra kosten door Alektum aangerekend?

Het kan zijn dat wij uw openstaande factuur verhogen met intresten en kosten. Deze kosten staan dan vermeld in de Algemene Leveringsvoorwaarden van onze opdrachtgever.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het bedrag dat ik moet betalen?

U kunt uw bezwaar schriftelijk (bij voorkeur via e-mail of via het debiteurenportaal) bij Alektum melden, vergezeld van eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een document waaruit blijkt dat het bedrag niet klopt). Vergeet hierbij zeker niet uw dossiernummer te vermelden.

Wat gebeurt er als ik maar een deel van het bedrag betaal?

Als u niet het gehele bedrag betaalt, ontvangt u van Alektum een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Betaalt u dit restbedrag niet dan wordt de procedure verder vervolgd.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u helemaal niet betaalt, kunnen de extra kosten snel oplopen. Er wordt intrest over uw schuld berekend. Bovendien zijn de kosten van een gerechtelijke procedure hoog. Deze kosten zijn voor uw rekening. Dit betreft onder andere gerechtskosten, advocaatkosten en kosten voor beslaglegging.

Hoe kunt u betalen?

In de herinnering staat het totale bedrag vermeld dat u moet betalen, de gestructureerde mededeling (OGM-nummer) en het rekeningnummer waarop u dient over te schrijven.

Wat gebeurt er als er juridische stappen ondernomen worden?

Indien het tot een gerechtelijke procedure komt ontvangt u een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder waarin vermeld staat wanneer u voor de rechtbank dient te verschijnen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar die meehelpt een gerechtelijk vonnis uit te voeren. Hij zorgt ervoor dat degene die voor de rechter moet verschijnen een dagvaarding krijgt. Maar hij is ook degene die beslag kan leggen op salaris of goederen en eventueel een woning kan laten ontruimen.

Ik zit in een collectieve schuldenregeling

Ik heb een brief van Alektum ontvangen. Maar ik zit in een collectieve schuldenregeling. Wat
moet ik doen?

U moet onze aanmaning doorgeven aan uw schuldbemiddelaar met de vraag of deze (bij voorkeur schriftelijk) contact opneemt met Alektum. Hetzelfde geldt als u al contact heeft met een intermediair of bemiddelende instantie (bijvoorbeeld het OCMW, een maatschappelijk assistent, of een advocaat).

Hoe kan ik betalen?

Als u van ons een brief, e-mail, telefoon of sms met verzoek tot betaling van uw openstaande schuld bij een van onze opdrachtgevers heeft ontvangen, is het voor u van groot belang zo snel mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u dat verdere maatregelen of gerechtelijke stappen worden ondernomen. Naast de gebruikelijke betalingsmogelijkheden kunt u ook gebruik maken van:

Direct online betalen
Wij verwijzen u hiervoor graag door naar ons debiteurenportaal. Hiervoor klikt u op het login icoon rechts bovenaan deze website en logt u in via de gegevens vermeld op uw aanmaning.

Permanente opdracht
Uw betaling kunt u ook doen door middel van een permanente opdracht. Hierbij geeft u uw bank de opdracht maandelijks een bedrag van uw rekening te halen totdat de schuld volledig is betaald. Hierdoor is de kans dat u een betaling vergeet veel kleiner.

Ik wil een voorstel doen voor een afbetalingsplan

U kunt uw voorstel tot afbetalingsplan invullen via ons debiteurenportaal. Hiervoor klikt u op het login icoon rechts bovenaan en logt u in via de gegevens vermeld op uw aanmaning. U kunt ons uiteraard ook steeds telefonisch (09/298.26.00) of via e-mail (backoffice@alektumgroup.be) contacteren met uw voorstel.

Mijn adresgegevens en/of telefoonnummer zijn veranderd

Bent u verhuisd of is uw telefoonnummer of e-mail adres gewijzigd? U kunt ons hierover informeren via ons debiteurenportaal. Hiervoor klikt u op het login icoon rechts bovenaan en logt u in via de gegevens vermeld op uw aanmaning. U kunt ons uiteraard hiervoor ook steeds telefonisch (09/298.26.00) of via e-mail (backoffice@alektumgroup.be) contacteren.

Ik ben het niet eens met het te betalen bedrag

Als u niet akkoord bent met het te betalen bedrag kunt u ons hierover informeren via ons debiteurenportaal. Hiervoor klikt u op het login icoon rechts bovenaan en logt u in via de gegevens vermeld op uw aanmaning.

U kunt ons uiteraard hiervoor ook steeds telefonisch (09/298.26.00) of via e-mail (backoffice@alektumgroup.be) contacteren. Betwistingen worden enkel aanvaard mits toezending van een geldig bewijs (betalingsbewijs, kopie van een aangetekende zending, etc.) en met vermelding van het dossiernummer.

Ik heb een klacht over de werkwijze of dienstverlening

Heeft u een aanmaning ontvangen van Alektum en heeft u een klacht over bijvoorbeeld onze werkwijze?
Dan kunt u ons hierover informeren via ons debiteurenportaal. Hiervoor klikt u op het login icoon rechts bovenaan en logt u in via de gegevens vermeld op uw aanmaning.

U kunt ons uiteraard hiervoor ook steeds telefonisch (09/298.26.00) of via e-mail (backoffice@alektumgroup.be) contacteren. Alektum hanteert een klachtenprocedure conform de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (BVI).