Wij beschikken over een netwerk van deurwaarders in heel [country]. Dankzij die deurwaarders kunnen we ervoor zorgen dat uw oude vorderingen blijven openstaan en dat u uw geld terugkrijgt. Onze deurwaarders zijn goed op de hoogte van het dossier en gaan bij hun contact met de debiteur tactvol te werk om te voorkomen dat de relatie tussen u, als klant, en de debiteur schade oploopt. Wij proberen altijd om net dat beetje extra te doen.

Tot de klanten die gebruikmaken van onze betekeningsdiensten behoren vastgoedeigenaren, incassobedrijven, energiebedrijven en advocatenkantoren, maar onze aanpak is toe te passen in elke denkbare sector. Onze oplossing is kwalitatief hoogwaardig en biedt daarnaast zowel snelheid als veiligheid. Wij beschikken altijd over actuele en correcte informatie en waar nodig kunt u bij ons ook terecht voor juridisch advies.

Ons aanbod

Veel mensen denken dat de Zweedse gerechtsdeurwaardersinstantie de laatste instantie is om facturen betaald te krijgen, maar dat is niet het geval. Een van de trajecten voor betaling is de betekeningsprocedure. U kunt nooit betaling ontvangen voor een verjaarde vordering. Via de betekeningsprocedure helpen wij u om ervoor te zorgen dat de vordering niet verjaart, ook niet als de debiteur misschien op dit moment niet kan betalen.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten betaald krijgen zodra dat mogelijk is en om het gevaar te beperken dat een dossier te oud wordt en daardoor niet meer kan worden ingevorderd, zorgen wij ervoor dat een opdracht na ontvangst direct wordt betekend.

Wij kunnen u helpen met betalingsbevelen, betekening door een andere partij, betalingsverzoeken in de zin van art. 2:9 van de Zweedse faillissementswet, dagvaardingen, testamenten, vorderingen, oproepingen voor zittingen, aanmaningen tot betalingen, kennisgevingen aan elektriciteitsklanten, opzeggingen en onderbrekingen van verjaringstermijnen.

Wij nemen in de regel opdrachten aan die per brief of per e-mail binnenkomen. Bij grotere volumes kan het een voordeel zijn om die in de vorm van bestanden aan te leveren. Wij passen onze werkwijze aan om te komen tot een snellere en eenvoudigere oplossing voor u.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten!