Welcome to Belgium   Click to listen highlighted text! Welcome to Belgium

Informatie

Informatie over incident met persoonsgegevens

We willen u informeren dat één van onze externe leveranciers het slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Tijdens de aanval hebben de daders ongeautoriseerde toegang gekregen tot een aantal van de persoonsgegevens die wij verwerken. We nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig en bij het vaststellen van het incident hebben we dit dan ook onmiddellijk gemeld bij de Zweedse privacy autoriteit en zowel een intern als extern onderzoek opgestart.

Na afronding van het onderzoek kunnen we besluiten dat wij niet het primaire doelwit van de aanval zijn geweest. De daders zijn onze eigen IT-omgeving niet binnengedrongen, wat betekent dat het incident alleen het systeem van onze leverancier heeft getroffen. We kunnen ook besluiten dat het onmogelijk is om met zekerheid vast te stellen welke betrokkenen en welke persoonsgegevens het mogelijks betreft. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer geboortedata, namen, dossiernummers en e-mailadressen.

Het is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen zijn voor de betrokkenen. Mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verlies van controle over persoonsgegevens, identiteitsdiefstal of fraude. Met dit bericht willen we u ervan bewust maken dat u mogelijks bent getroffen. We raden u daarom aan onderstaand advies te lezen om uzelf te beschermen tegen pogingen tot misbruik van persoonsgegevens:

  • Wees voorzichtig als iemand contact met u opneemt en om persoonlijke of vertrouwelijke informatie vraagt. Als u fraude vermoedt, meld dit dan bij de bevoegde autoriteiten.
  • Wees voorzichtig met het klikken op links, bijlagen of het downloaden van programma’s die via e-mail, sms of verschillende websites worden verzonden, vooral wanneer u de afzender niet kent.

Als u vragen heeft over bovenstaande, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotection@alektumgroup.com.

Click to listen highlighted text!