2020-09-25

Waar moet u aan denken bij het kiezen van een invorderingspartner?

Soms kan het lastiger en ingewikkelder lijken dan nodig is om antwoord te krijgen op vragen over waar je aan moet denken als je gaat samenwerken met een invorderingspartner. In dit artikel gaan we in op een paar vragen die we vaak krijgen.

Hoe moet je omgaan met klanten die niet betalen?

Heeft u klanten die niet betalen of die te laat betalen? Dan bent u absoluut niet de enige. U kunt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning sturen, maar veel mensen doen dat liever niet om de relatie met de klant niet in gevaar te brengen. En dat is best begrijpelijk, omdat je als bedrijf afhankelijk bent van je klanten. Wat mensen in die situaties vaak vergeten is dat ze, door een goed invorderingskantoor in te schakelen, ook meer kans hebben op een snellere betaling. Met een invorderingskantoor als tussenschakel zullen klanten de facturen van uw bedrijf voorrang geven, wat op termijn een verbeterde klantrelatie zal opleveren.

Daarom is het extra belangrijk om een invorderingskantoor te kiezen waar de relatie met de klant voorop staat. Bij Alektum Group kiezen we er voor om altijd oog te hebben voor de persoon achter de schuld en om de juiste voorwaarden te creëren voor een zo pijnloos mogelijk traject naar een leven zonder schulden. Via adviesverlening, het overnemen van interne processen en het beheer van duidelijke procedures, biedt Alektum de totaaloplossing voor betaalachterstanden van uw klanten. Wij garanderen uw klant een optimale service door in te zetten op een combinatie van digitale kanaalvoorkeur, gebruiksgemak bij betalingen alsook te focussen op maatschappelijk verantwoord invorderen zodoende zowel customer journey, consumer centricity als de customer satisfaction verder te optimaliseren.

Waarom is het belangrijk om een aanmaning sturen?

Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig bijna één op de vijf facturen meer dan een week te laat wordt betaald. Hoe langer een factuur onbetaald blijft, des te groter ook het gevaar dat er helemaal niet wordt betaald en openstaande vorderingen kunnen uw liquiditeit en groei reduceren.

Kunnen we de aanmaning ook zelf sturen?

U kunt het factuurbeheer natuurlijk ook zelf doen. Dat brengt echter wel veel administratie met zich mee terwijl u er ook voor moet zorgen dat u in alle fasen van de procedure de wetgeving op dat gebied goed naleeft. Het inschakelen van een externe partij voor uw aanmaningen brengt diverse voordelen met zich mee. Uw invorderingsprocessen zijn in goede handen bij een bedrijf dat zich daar inmiddels al bijna 30 jaar mee bezighoudt. Zo zorgt u er voor dat de regels worden nageleefd terwijl u zich kan verder focussen op uw core business en groei van uw onderneming. Bovendien beschikken we over oplossingen waarmee we telkens weer de aanpak kunnen aanpassen aan de individuele situatie. Zo komen we tot een optimale oplossing voor ieder individu.

Wat moet ik doen als de klant in het buitenland zit?

U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen. Wij regelen de zaak dan verder, waarbij we de betaling vorderen in lijn met de wet- en regelgeving van het land waar uw klant zich bevindt. Wij zijn actief in 16 Europese landen, klaar om de procedure goed te laten verlopen, waar uw klant zich ook bevindt.