03 303 24 60

Mocht u vragen hebben of wensen te reageren, kunt u uw dossier online via Plan & Pay raadplegen of ons telefonisch of per mail contacteren:

+32 (0)9 298 26 02

backoffice@alektumgroup.be

Risk Optimisation (Klantacceptatie – Risicoscore)

Schakel ons in

Risk Optimisation (Klantacceptatie – Risicoscore)

Weet met wie u zaken doet en minimaliseer uw debiteurenrisico.

Credit risk check

U zet zich gedreven in voor uw klanten en rekent dan ook op de tijdige betaling van hun facturen. Maar welke garantie heeft u hierop bij het aansluiten van een nieuwe klant? Via innovatieve scoretechnieken en referentietoetsingen bepalen we de kredietwaardigheid van uw (nieuwe) klant bij acceptatie.

Uw voordelen?

  • U bepaalt per klant de wegingsfactor van de score en de hieraan gekoppelde next steps (bvb.: weigering, opnemen van waarborgen, aanpassen van de betalingsvoorwaarden)
  • Uw debiteurenrisico verlaagt
  • Afschrijvingen worden voorkomen
  • Fraude wordt vroegtijdig opgespoord
Naar bovenkant pagina