Alektum NV en Alektum Belgium NV, hierna gezamenlijk aangeduid als “Alektum”, zijn onderdeel van de Alektum Group. Voor België is Alektum de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat jij weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?

Binnen de groep voert Alektum de wervings- en selectie procedures ten behoeve van de voormelde groepsmaatschappijen uit. Alektum is met betrekking tot de in het kader van een sollicitatie aan haar verstrekte, dan wel ter beschikking gestelde persoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke dan wel mede verantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens Alektum tijdens jouw sollicitatieprocedure gaat verwerken en waarvoor deze worden gebruikt.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Om je sollicitatie te kunnen behandelen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Deze hebben wij  nodig om het wervings- en selectieproces op een verantwoorde en doeltreffende wijze te laten verlopen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Het beoordelen van jouw geschiktheid ten aanzien van de openstaande vacature.
 • Communicatiedoeleinden gedurende het wervings- en selectieproces tussen jou en Alektum.
 • De communicatie met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment, voor het geval een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Als onderdeel van een groepsinterne integriteitsscreening, doorgave van je persoonsgegevens ten behoeve van een toetsing aan groepsinterne databanken op het voorkomen van jouw persoonsgegevens hierin.
 • Contactopname met voormalig werkgevers omtrent arbeidsverleden.
 • Contactopname met door jou opgegeven referenties.
 • Contactopname met instanties met betrekking tot verificatie van mededelingen in Curriculum Vitae (bijv. opleidingen, cursussen e.d.).

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we jouw gegevens?

Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om de wervings- en selectieprocedure te kunnen doorvoeren.

Daarnaast verwerken wij jouw gegevens alleen op basis van toestemming:

 • Voor het toetsen op aanwezigheid van jouw NAW-gegevens in bedrijfsinterne incasso-systemen.
 • De communicatie met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment, voor het geval een assessment onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Jouw toestemming voor contact opname met één of meer van jouw voormalig werkgevers.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

De persoonsgegevens die wij tijdens de selectieprocedure van jou verwerken zijn: Jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

Wij verwerken daarnaast de in jouw sollicitatiebrief en op jouw CV vermelde gegevens zoals je arbeidsverleden, beschikbaarheid en andere door jou verder op eigen initiatief verstrekte gegevens, voor zover die van belang zijn voor de inschatting van je geschiktheid voor de in te vullen functie.

Vastgelegd wordt verder: de contactmomenten tussen jou en Alektum per brief of formulieren, telefonisch (telefoonnotities) of e-mail.

Afhankelijk van de soort functie kan worden vastgelegd: de resultaten van de integriteitsscreening, contactopname voormalig werkgevers, contactopname referenties, contactopname met instanties met betrekking tot verificatie mededelingen in CV, toetsing in Informatie systeem.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens alleen met jouw toestemming, als je ons dat vraagt of als dit ons gerechtvaardigd belang is. Vraag jij ons bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak jij deze gegevens zelf openbaar (bijvoorbeeld een foto op je CV, of eventueel een strafrechtelijk verleden). Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is in het kader van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de sollicitatieprocedure, ten aanzien van de specifiek eisen die gesteld worden aan de te vervullen functie.

Met wie delen wij jouw data?

Wij kunnen jouw gegevens delen:

 • Met recruitment- en uitzendbureaus, betreffende de voortgang van de sollicitatieprocedure.
 • Met voormalig werkgevers.
 • Met externe bureaus ten behoeve van het uitvoeren van een assessment en groepsmaatschappijen ten behoeve van een interne screening.
 • Met instanties ten behoeve van oproep tot aanvragen VOG.
 • Met instantie tot toetsen CV gegevens.

Wat zijn jouw rechten?

Hiervoor verwijzen wij graag naar ons privacy en cookiebeleid.